14:00-14:15    AÇILIŞ KONUŞMALARI

 

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Başkanı Haluk Ağuş

 

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Başkanı İrfan Öztürk

 

OTHED ve 9. Ulusal- 1. Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi Başkanı Hayriye Ünlü
14:15-14:45 Açılış Konferansı
 

Oturum Başkanı: Mustafa Başbozkurt

Geçmişten Günümüze Ortopedi Hemşireliği

 

Sevgi Hatipoğlu

14:45-15:15 PANEL I – Ortopedik Cerrahide Hareketin Önemi

 

 

Oturum Başkanı: Sevgi Hatipoğlu, Semra Ünal

Hareketsizliğin Kas İskelet Sistemi Üzerine Etkileri ve Hareketsizliğin Önlenmesi
Ortopedide Kullanılan Yardımcı Araç Gereçler
Alçılı Hasta ve Hemşirelik Bakımı

 

Gülay Oyur Çelik  Serap Sayar        Ümran Dal

15:15-15:30

KAHVE ARASI

15:30-16:00

KONFERANS I

 

Oturum Başkanı: Deniz Şelimen

Fragility Fracture Nursing

 

Julie Santy-Tomlinson

 16:30-17:00

SERBEST BİLDİRİ I

Oturum Başkanı: Ümran Dal, Ayşe Yıldırım

17:00-17:15

KAHVE ARASI

17:15-17:45

KONFERANS II

Oturum Başkanı: Deniz Şelimen

Evidence Based Practice

 

Julie Santy-Tomlinson

08:00-09:00

SERBEST BİLDİRİ II

Oturum Başkanı: Serpil Yüksel, Çiğdem Canbolat Seyman

 
09:00-10:15

PANEL II- Artroplastide Güncel Yaklaşımlar

 

Oturum Başkanı: Sevil Güler Demir, Nursemin Ünal

Periprostetik Enfeksiyonlar
Revizyon Nedenleri ve Çözüm Önerileri
Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakımı
Evde Bakım

Çiğdem Canbolat Seyman  Serpil Yüksel              Ruhşan Çam              Gülay Altun Uğraş

10:15-10:30

KAHVE ARASI

10:30-11:00 

KONFERANS III

Oturum Başkanı: Ümran Dal

Wound Care

Julie Santy-Tomlinson
11:00-12:15

PANEL III- Ortopedi Hastalarında Ağrı Yönetimi

 

Oturum Başkanı: Özlem Bilik, Hesna Gürler

Ortopedi Hastalarında Ağrı Çeşitleri (Akut, Kronik, Fantom, Nöropatik)

Ortopedik Ağrının Hastalar Üzerindeki Etkileri

Multimodal Analjezide Hemşirenin Rolü

Ortopedi Hastalarının Ağrı Yönetimimde Non Farmakolojik Yöntemler ve Hemşirelik Rolü

Hasta Kontrollü ve Epidural Analjezi Uygulamalarında Hemşirenin Rolü

 

Sema Koçaşlı

Firdevs Atıcı

Sibel Cebi

Çiğdem Kaya

Semra Ünal

12:15-12:30

KAHVE ARASI

12:30-13:15

KONFERANS IV

Oturum Başkanı: Deniz Şelimen

  Patient Involvement – A Questionnaire Survey Among Patients And Healthcare Professionals  Anne Marie Kjaersgaard
13:15-14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

14:00-15:00

PANEL IV- Pediatrik Ortopedi ve Hemşirelik Bakımı

Oturum Başkanı: Özlem Bilik, Gülay Oyur Çelik

  Gelişimsel Kalça Displazisi ve Hemşirelik Bakımı
Skolyoz Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı
Suprakondüller Kırıklar ve Hemşirelik Bakımı
Sevil Güler Demir     Hesna Gürler            Dilek Kanar
15:00-15:15

KAHVE ARASI

15:15-16:00

KONFERANS V

Oturum Başkanı: Haluk Ağuş

  The Role of ORP an Infection Rate Chrias van der Werken
16:00-16:45

KONFERANS VI

Oturum Başkanı: Yusuf Yıldız

Compartment Syndrome Endre Varga
16:45-17:00

KAHVE ARASI

17:00-17:30

KONFERANS VII

Oturum Başkanı: Hayriye Ünlü

 The Nurse’s Role in Fast Track Pathway Anne Marie Kjaersgaard
08:00-09:00

SERBEST BİLDİRİ III

Oturum Başkanı: Sema Koçaşlı, Behice Taşçı

 
09:00-09:30

KONFERANS VIII

Oturum Başkanı: Hayriye Ünlü

   Azerbaycan’daki  Ortopedi Hastalarında  Preoperatif, Postoperatif Hemşire Uygulamaları Guluş Sadırqova
09:30-10:15

KONFERANS IX

Oturum Başkanı: Sevgi Hatipoğlu, Özlem Pınar

Teknolojinin Ortopedi Hemşireliğine Yansımaları
Ortopedide Vaka Yönetici Hemşireliği ve Mobil Uygulamalar

 Deniz Şelimen             Behice Taşçı

10:15-10:30

KAHVE ARASI

10:30-11:45

PANEL V- Ateşli Silah Yaralanmalarında Tedavi ve Bakım

Oturum Başkanı: Sevil Güler Demir,  Zahide Baysarı

  Ateşli Silah Yaralanmaları ve Tedavi Yöntemleri
Ateşli Silah Yaralanmalarında Hemşirelik Bakımı
Ateşli Silah Yaralanmalarında Psikososyal Yaklaşım
Ateşli Silah Yaralanması: Vaka Sunumu

 Doğan Bek             Nursemin Ünal           Münire Öner             Semiha Kazındır

11:45-12:00

KAHVE ARASI

12:00-12:30

KONFERANS X

Oturum Başkanı: Haluk Ağuş

  Radiation Hazard in Orthopaedics Operating Rooms Chrias van der Werken
12:30-13:15

PANEL VI- Ortopedide Hasta Güvenliği

Oturum Başkanı: Gülay Altun Uğraş, Saide Faydalı

  Güvenli Cerrahi Uygulamaları
Yalın Hasta Güvenliği ve Bakım Maliyeti
Hasta Güvenliğinde Hastanın Rolü ve Katılımının Sağlanması

 Gülşah Kayserilioğlu       Ayşe Yıldırım                   Gülay Yazıcı

13:15-14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

14:00-15:00

PANEL VII- Tartışma Oturumu

Oturum Başkanı: Gülay Altun Uğraş

Modaratör: Sevil Güler Demir

  Ortopedi Hastalarında Hasta Eğitimi
Yapılıyor mu? Yeterli mi? Nedenleri…
Yapılmıyor mu? Eksik ya da yetersiz mi? Nedenleri?
15:00-15:15

KAHVE ARASI

15:15-16:15

PANEL VIII – Ortopedi Hastalarının Bakımında Özel Konular

Oturum Başkanı: Sema Koçaşlı, Gülay Yazıcı

  Ortopedi Hastalarında Beslenme
Ampütasyon ve Hemşirelik Bakımı
Ortopedi Hastalarında Deliryum ve Hemşirelik Bakımı
Ortopedi Hastalarında Palyatif Bakımı

 Hayriye Ünlü             Çiğdem Kaya                 Saide Faydalı                 Ayşe Gül Atay Doyğacı

16:45-17:00

KAHVE ARASI

15:15-16:15

PANEL IX – Ortopedi Hastalarında Bakım

Oturum Başkanı: Ümran Dal, Ayşe Yıldırım

17:00-18:00 Ortopedi Hastalarında Dren Takibi
Antiembolik Çorap ve Topikal Negatif Basınç Uygulanan Hastanın Bakım ve İzlemi
Traksiyon Bakımı ve İzlemi
Ortopedi Hastalarında Basınç Yaralanmalarında Kanıta Dayalı Uygulamalar

 Özlem Pınar               Zahide Baysarı                 Fatma Tekin Karahanoğlu     Özlem Bilik

 

KAPANIŞ